Zasady dobrych praktyk

Benefit Systems SA od momentu debiutu giełdowego w 2011 roku realizuje działania w zgodzie z dobrymi praktykami, deklarując zakres ich stosowania we właściwych raportach bieżących.  Wraz z nowelizacją Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, wprowadzoną przez Uchwałę Rady Giełdy Nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 r. Zarząd Benefit Systems SA przyjął nowy zakres stosowania rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021 (Raport bieżący 1/2021 (EBI) dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk z 30 lipca 2021 r. https://www.benefitsystems.pl/dla-inwestora/artykul/rb-12021-ebi-informacja-o-stanie-stosowania-dobrych-praktyk-2021/). W dniu 20 marca 2024 roku Spółka dokonała aktualizacji informacji o stanie stosowania dobrych praktyk (Raport bieżący 1/2024 (EBI) dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk z 20 marca 2024 r. https://www.benefitsystems.pl/dla-inwestora/artykul/rb-12024-ebi-informacja-o-stanie-stosowania-dobrych-praktyk-2021/

Przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego

Dokumenty do pobrania: