Rada nadzorcza

James van Bergh

Przewodniczący Rady Nadzorczej


Pomysłodawca i twórca obecnego sukcesu spółki Benefit Systems S.A. Ukończył Harvard Business School w 1985 roku. W latach 1981-1990 pracował w Bostonie i w Londynie w charakterze konsultanta dla firmy Bain&Co. Później był dyrektorem w Task Force on Company Assistance, gdzie prowadził projekt ONZ, mający na celu wsparcie polskich przedsiębiorstw państwowych w procesach restrukturyzacji, poprzez współpracę z ekspertami biznesowymi z różnych krajów. Przez kolejne cztery lata kontynuował swoją karierę w Polsce jako dyrektor generalny w Company Assistance. Od 1995 do 1997 roku pełnił funkcję dyrektora w Trinity Management, spółce joint venture Pekao S.A., BZW Barclays Bank oraz Company Assistance Ltd. W 1997 roku objął stanowisko prezesa zarządu Trinity Management, któremu przewodniczył przez dwa lata. Na początku lat dwutysięcznych (2000-2003) był prezesem funduszu E-Katalyst S.A. Nadal pełni funkcję dyrektora w Benefit Invest Ltd. W 2014 roku James Van Bergh założył w Kanadzie fundusz Good&Well, który inwestuje w innowacyjne firmy na wczesnym etapie rozwoju, w których działalność wpisane są cele społeczne.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem działalność członka Rady Nadzorczej wykonywana poza przedsiębiorstwem Spółki nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów. Członek Rady Nadzorczej nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.