Rada nadzorcza

Artur Osuchowski

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu


Magister ekonomii na Prywatnej Wyższej Szkole Biznesu i Administracji w Warszawie (stypendium KGHM). Od kwietnia 2008 do listopada 2019 roku pełnił funkcję Członka Zarządu spółki Ciech S.A., notowanej na GPW w Warszawie (GPW:CIE) i we Frankfurcie (FRA:CHX) gdzie odpowiadał m.in. zarządzanie Dywizja Sodową, obszar sprzedaży, business development, nadzór właścicielski, relacje inwestorskie. Wcześniejsze doświadczenie zawodowe obejmuje prace w KPMG Advisory (2003-2008), Capgemini (2000-2002), E&Y Corporate Finance (1997-2000), oraz Raiffeisen Bank (1996-1997).

Od czerwca 2013 roku jest niezależnym członkiem rady nadzorczej spółki Benefit Systems notowanej na GPW (WSE:BFT), gdzie pełni również funkcję członka Komitetu Audytu. Od czerwca 2014 roku jest członkiem rady nadzorczej spółki Mediacap notowanej na GPW (WSE: MCP), gdzie od 2019 roku pełni funkcje Przewodniczącego rady nadzorczej i Komitetu Audytu.

Posiada bogate doświadczenie jako członek rad nadzorczych spółek niepublicznych, wśród których warto wymienić spółkę biotechnologiczną PolTREG oraz Digitics (Mubi.pl). W przeszłości był członkiem rad nadzorczych w Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Soda Polska Ciech S.A., Uzinele Sodice Govora S.C. (z siedziba w Rumunii), Soda Deutschland Ciech GmbH (z siedzibą w Niemczech), Polsin (z siedzibą w Singapurze), notowanej na GPW spółki Develia (WSE:DVL), gdzie pełnił funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu. Stypendysta tygodnika Die Zeit, American Council on Germany, Dreager Foundation.

Członek niezależny w rozumieniu regulacji rynku kapitałowego i ustawy o biegłych rewidentach.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem działalność członka Rady Nadzorczej wykonywana poza przedsiębiorstwem Spółki nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów. Członek Rady Nadzorczej nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.