RB 6/2022: Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii B


RB: 6/2022
Data: 2022-03-02
Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii B
Podstawa Prawna: Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Benefit Systems S.A. („Spółka”) informuje o zwołaniu z inicjatywy Spółki na dzień 24 marca 2022 r. na godzinę 11:00 – Zgromadzenia Obligatariuszy wyemitowanych przez Spółkę obligacji zwykłych na okaziciela serii B, dla których został nadany kod ISIN: PLBNFTS00075 („Obligacje”); (dalej: „Zgromadzenie Obligatariuszy”).
Zgromadzenie Obligatariuszy zostanie przeprowadzone w lokalu siedziby Spółki przy ul. Plac Europejski 2 w Warszawie.
Przedmiotem obrad Zgromadzenia Obligatariuszy będzie przede wszystkim podjęcie uchwały w sprawie dokonania przez Emitenta wcześniejszego całkowitego wykupu Obligacji oraz związanej z tym zmiany Warunków Emisji Obligacji, obejmującej zmianę postanowień kwalifikowanych Warunków Emisji Obligacji w rozumieniu art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach.
Szczegółowe informacje dotyczące porządku obrad Zgromadzenia Obligatariuszy oraz zasad udziału Obligatariuszy w tym zgromadzeniu znajdują się w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy, którego treść stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

DataImię i NazwiskoFunkcja
2022-03-02Bartosz JózefiakCzłonek Zarządu
2022-03-02Emilia RogalewiczCzłonek Zarządu