RB 1/2011: Przystąpienie do systemu ESPI


Data sporządzenia: 2011-04-06
Temat: Przystąpienie do systemu ESPI
Podstawa prawna: Inne uregulowania

Treść Raportu:

Zarząd Spółki Benefit Systems S.A. informuje, że w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji Spółki, w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała login i hasło dostępu do Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI, System), w związku z czym niniejszym przystępuje do ESPI oraz rozpoczyna przekazywanie informacji z wykorzystaniem tego Systemu zgodnie z wymogami przewidzianymi w obowiązujących przepisach prawa.

Podstawa prawna:

Regulamin ESPI §11 pkt 1

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkcja

2011-04-06

James Van Bergh

Prezes Zarządu

2011-04-06

Ryszard Stysło

Wiceprezes Zarządu