Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Benefit Systems S.A. zwołane na dzień 22 września 2023


Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Benefit Systems S.A. odbyło się 22 września 2023 roku o godzinie 11:00

Link do retransmisji obrad NWZ

Zapraszamy do zapoznania się z niezbędnymi dokumentami i informacjami na temat NWZ

Link do raportu bieżącego z ogłoszeniem NWZ

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Dokumentacja połączeniowa

Zarząd informuje, że jego intencją nie było zamieszczanie w porządku obrad pkt 8 dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki i nie będzie proponował uchwał w tym punkcie porządku obrad. Formularz do głosowania zamieszczony przez Spółkę pozostaje aktualny.